عهدنامه
49 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 4:05:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

بسم الله الرحمن الرحیم

خلعت قیام عدالت خواهانه و دادگسترانه زیبنده قامت توست و اینک ظلمت شب به پایان بردیم و در کرانه فجر خیمه برافراشتیم. پس در انتظار طلوع خورشید جهان فروز سروش برآورید که حجت به اکمال رسیده و گاه بیداریست. سکان این کشتی به دست طوفان سهمگین ناباوری، شک، خستگی، اضطراب و تقیه در گرداب های روزمره در تب و تاب است و همانا ما علت غیبت اوییم پس بیایید با هم پیمان ببندیم پیمانی از جنس نور و ولایت تا در عرصه به بار نشاندن پیش ظهور ایشان با زمینه سازی ظهور آن حضرت پای عهدمان باشیم .

هر چند که انتظار، تجلی دلهای پاک و تبلور حکمت او در جان منتظران است؛ لیکن در این میان کسانی که در انتظار او ملازمت نمایند و دل را ظرف وجود او قرار دهند، از دیگران پیشی خواهند گرفت که اَلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.

وعده ما : اولین وآخرین گام : اصلاح نفس خویش تا به سبب آن جامعه اصلاح شود .