وظیفة همه ما در قبال انقلاب
114 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2014 9:09:00 AM
موضوع: علوم سیاسی


انقلاب اسلامي ايران؛ بزرگترين انقلابها در تمامي ادوار تاريخي مي‎باشد. زيرا علاوه بر آنكه ماهيت يك رژيم را پس از 2500 سال حاكميت مطلقة شاهنشاهي تغيير داد، موجب بارور شدن معنويت و دين در ميان تودة مردم شد. اين انقلاب كه به تأسيس نظام جمهوري اسلامي و به عبارتي حكومت اسلامي منجر شد، باعث وحشت و دلهره در ميان سردمداران طاغوت در سر تا سر عالم شد تا جائي كه نخست‎وزير وقت رژيم اشغالگر قدس اين انقلاب و حكومت را (تعبير به زلزله‎اي كرد كه لرزه بر سلطه‎گران بين‎المللي و صهيونيسم وارد ساخت و كاخ آمال شيطاني آنان را بر سرشان آوار نمود)[1]. بديهي است انقلابي كه چنين اثرات گسترده، بنياني و ماندگار در پي داشته است، حساسيت‎هايي را هم متوجه خود مي‎سازد. عده‎اي در صددند تا بتوانند پاسدار و تعميق دهندة انقلاب و ارزشهاي آن باشند و عده‎اي هم بدنبال اين مسئله هستند كه بتوانند راه‎هاي نفوذ در اين انقلاب را بيابند و با ايجاد انحراف در آن از تأثيراتش در امان بمانند و يا آنكه اگر توانستند، زمينه‎هاي تضعيف و سقوط آن را فراهم سازند.
دستة اول؛ خوديها و ياران انقلاب مي‎باشند و دستة دوم؛ غير خوديها و دشمنان انقلاب. در دستة اول كه خوشبختانه شامل اكثر آحاد ملّت ما مي‎شوند يك گروه و صنف وظيفة سنگين‎تر و حساس‎تري نسبت به ديگران دارند. اين گروه همانا روحانيون و طلاب عزيز مي‎باشند چرا كه اين انقلاب و نظام به رهبري آنان و كمك مردم و صد البته عنايات الهي «جلّ اسمه» به پيروزي رسيده و ادامه هم دارد. با اين حساب مشخص است كه وظيفة طلاب و روحانيون، بويژه طلاب جواني مانند شما دوست ارجمند بسيار سنگين و حياتي است. ما هم معتقديم كه همة دلسوزان به نظام و انقلاب و امام (ره)‌ بويژه طلاب و روحانيون بايد حساسيت بيشتري نسبت به حفظ و حراست نظام در برابر توطئه‎هاي دشمنان قسم خوردة انقلاب و امام داشته باشند. اما سؤال اينجاست كه وظيفة ما واقعاً به چه صورت قابل اجرا است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگوئيم كه يك طلبة علاقه‎مند به نظام و امام در وهلة امر بايد آسيب‎هايي كه متوجة انقلاب و نظام مي‎شود را بشناسد تا در مقابل اين آسيب‎ها از انقلاب پاسداري نمايد. ابتدا بايد ديد منظور از آسيب‎شناسي چيست؟
آسيب‎شناسي «Pathoroghy» يعني شناسايي آن دسته از عوامل مهم و مؤثري كه به وجود آمدن و تداوم حيات آنها مي‎تواند فرآيند تحقق اهداف هر نظامي «سيستمي» را متوقف و يا به صورت محسوس كند نمايد.[2]
آسيب‎شناسي انقلاب اسلامي ايران، به معني بررسي واقع بينانة مشكلات، اشكالات، انحرافات، آفات، تحريفات و موانع رشد و كمال انقلاب اسلامي است. مراد از آسيبها و آفات، اموري هستند كه مي‎توانند دستيابي انقلاب اسلامي را به‌آرمانها و اهداف خود، كند يا ناممكن سازند.[3] در هر صورت مفروض ما هم اين است كه انقلاب موجودي زنده است كه در نقطه‎اي متولّد و به سوي هدفي مطلوب در حال حركت مي‎باشد. اين حركت شرايط و زمينه‎هاي مساعدي مي‎خواهد و ممكن است موانع و آسيبهايي هم در راه آن ايجاد گردد.
اين آسيب‎ها چه بسا موجب كندي حركت انقلاب مي‎شود و اگر دلسوزان و حاميان انقلاب اين مانع و آسيب را معالجه نكنند و جلوي آن را نگيرند اين آسيب مانند يك غدّة سرطاني پيشرفت مي‎كند و تمامي بدنه نظام و انقلاب را از بين برده و متلاشي مي‎كند. با اين حساب بايد در اين مورد راه كار و تدبيري انديشيد. همان طوري كه گفته شد ابتدا بايد آسيب‎ها را شناخت و بعد راه جلوگيري از آن را آموخت.

آسيب‎هاي موجود در انقلاب اسلامي:‌


الف: آسيب‎شناسي فرهنگي ====== آندُلُسيزه كردن جامعه:


در تحولات اجتماعي پس از نقش محوري خواص، نخبگان، انديشمندان و نيز حاكمان، نقش توده‎ها و حمايت و پشتيباني ملّي آنان تأثيرگذار و در صف اول اين حركت، حضور مؤثر نسل جوان جامعه چشمگير است. با اين توضيح بايد گفت آنچه در اندلس «اسپانياي فعلي» در سدة 15 ميلادي به وقوع پيوست، نمونة تلخ و غمباري است كه مي‎تواند بهترين گواه اهميت نسل جوان باشد؛ چرا كه روزگاري كه اسلام با سپاهي اندك اما متشكل از سربازان جوان و فداكار اسپانيا را فتح كرد، آنچه ذهن معاندان بسط فرهنگ اسلامي را به خود مشغول ساخت، از پاي در آوردن بازوهاي اين نظام تازه شكل گرفته بود و به اين منظور نوك پيكان تهاجم آنان به سوي جوانان سرزمين اندلس قرار گرفت. مهمترين ابعاد طرح دشمنان در اين خصوص عبارت بودند از:
1. اعزام مبلغان مسيحي در اجتماعات و بين مردم به منظور تشكيك در دين اسلام.
2. ايجاد 4 دانشگاه بزرگ در پايتخت اندلس با اساتيد مسيحي، كه براي تحصيل رايگان جوانان مسلمان تأسيس شده بود.
3. تأسيس پارك براي جوانان مسيحي و رها كردن عده‎اي دختر تعليم داده شده، اين امر موجب شد كه جوانان مسلمان در اوقات فراغت خودكه تا قبل از آن با تمرين تيراندازي و سواركاري و مباحث علمي پر مي‎كردند؛ اكنون با دختران مسيحي سرگرم شوند.
4. تأسيس كلوپهاي مجلل مجاني براي جوانان مسلمان با پذيرايي زنان و دختران.
5. خريد باغهاي انگور پايتخت و تبديل آن به شراب و در اختيار گذاشتن آن براي جوانان مسلمان دانشجو.[4]
اين برنامه‎ها همراه با ساير اقدامات اقتصادي و تجاري و با وجود ضعف حكومت مركزي اسلامي، توانست قبح گناه را در نظر جوانان مسلمان بشكند و آنان را گرفتار مسائل ضد اخلاقي و ضد ديني كند. نتيجة اين تلاشها آن بود كه از اسپانياي مسلمان يك طبل تو خالي ساخته شد كه عاقبت با هجوم ارتش صليبي، كنگره‎هاي عمارت آن فرو ريخت. در جوامع امروزي، به ويژه در جوامعي مانند جامعه جوان ايران، پروژة آندلسي كردن و تخريب فرهنگي در قالب‎هاي پيچيده و پر زرق و برق و گمراه كننده انجام مي‎شود كه ذكر همة اين موارد از حوصلة بحث خارج است. جان كلام آنكه يكي از مهم‎ترين آسيب‎هايي كه متوجة نظام ماست؛ بحث آسيب‎هاي فرهنگي است كه يك نمونة‌آن را در قالب بحث اندلسيزه كردن خدمتتان عرض كرديم. آسيب‎هاي فرهنگي ديگر را فقط به اختصار نام مي‎بريم:
1. عدم پويايي ايدئولوژي و ناتواني در پاسخگويي به نيازها و شرائط جديد.
2. اختلاف بين حوزه و دانشگاه.
3. اختلاف روحانيون با هم.
4. عدم تهذيب و دنياگرايي مسئولين و روحانيون.
5. غفلت از محرومين جامعه.
6. گسست فرهنگي بين نسل انقلاب با نسل‎هاي بعدي.
7. تقويت كانون‎هاي فكري همخوان با دشمن و .....


ب: آسيب‎شناسي سياسي، اجتماعي ==== با لكانيزه كردن جامعه و كشور:


يكي از آسيب‎هايي كه در ابعاد سياسي و اجتماعي، انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن را مورد تهديد قرار مي‎دهد، تهديد وحدت ملّي و تماميت ارضي است كه از آن به بالكانيزه شدن ياد شده است. منظور از بالكانيزه شدن، اجراي طرح تجزية قومي و سرزميني اعمال شده در اروپاي مركزي و منطقة بالكان است كه در مورد كشورهايي كه داراي قوميت‎هاي مختلف هستند، اعمال مي‎شود. در اينجا اين واژه علاوه بر حوزة تماميت ارضي در مورد تهديدات و چالش‎هايي كه متوجه وحدت و همدلي فرزندان ايران اسلامي است بكار گرفته شده است. بي‎شك يكي از آسيب‎هاي جدي و جبران ناپذير جوامع انقلابي و نهضتها، عامل تفرقه و اختلاف در جمع وفاداران انقلاب و نظام برآمده از آن است. عامل شكست نهضت مشروطيت و نهضت ملي نفت، چيزي جز تفرقه، دو دستگي و نفوذ عناصر بيگانه و فرصت‎طلب در ميان وفاداران به نهضت نبوده، سياست «تفرقه بيانداز و حكومت كن» به عنوان يكي از شگردهاي مؤثر دشمن در ناكام ساختن نهضت‎ها، در حافظة تاريخي اين ملت وجوددارد. اين نكته از آموخته‎هاي مهم امام راحل (ره) در تاريخ اين مرز و بوم است و به همين جهت مبارزه با اين سياست، در اولويت دستور كار ايشان قرار داشت.
غير از سياست ايجاد تفرقه از سوي استكبار كه به عنوان يك آسيب سياسي بسيار مهم تلقي مي‎شود برخي ديگر از آسيب‎هاي سياسي و اجتماعي كه انقلاب ما را مورد تهديد قرار مي‎دهند از اين قرارند:[5]
ا. تضعيف ولايت فقيه. 2. ترويج جدايي دين از سياست. 3. اختلاف بين مسئولين. 4. عدول از اصل نه شرقي و نه غربي. 5. نفي صدور انقلاب اسلامي. 6. تضعيف ارگان‎ها و نهادهاي قانوني كشور. 7. روي كار آمدن عناصر فرصت‎طلب و مخالف انقلاب. و.......


ج: آسيب‎هاي اقتصادي:


در بعد مسائل اقتصادي هم انقلاب ما آسيب‎هاي فراواني از جانب دشمنان داخلي و خارجي خورده است كه اين موارد را نيز با ذكر جزيي آنها ذكر خواهيم كرد:
1. فاصلة طبقاتي و تبعيض بين فقير و غني.
2. تفسير غلط از مكتب اقتصادي اسلام: حضرت امام در وصيت‎نامة سياسي و الهي خود، با توجه به برداشت‎هاي غلطي كه از احكام نوراني اسلامي در خصوص مسايل اقتصادي وجود دارد، اسلام را مخالف با سرمايه‎داري ظالمانه و بي‎حساب و محروم كننده توده‎هاي تحت ستم و مظلوم و همچنين مخالف مرام كمونيستي كه مالكيت فردي را لغو مي‎كند مي‎دانند.[6]
3. فشار اقتصادي بر مردم. 4. دولتي كردن اقتصاد. 5. وابستگي اقتصادي.
6. بي‎توجهي به توسعه كشاورزي. 7. كم‎كاري و بيكاري. 8. مصرف‎گرايي و تجمل‎پرستي و رفاه‎طلبي.
راه‎هاي برخورد با توطئة دشمنان براي حفظ انقلاب:
مواردي كه ذكر شد، خلاصه‎اي از ده‎ها آسيبي است كه چه از داخل و چه از خارج بر انقلاب و نظام ما وارد مي‎شود.
لذا بايد ديد راه برخورد با اين توطئه‎ها كه از سوي دشمنان ما هم اعمال مي‎شود چيست؟
در پاسخ به اين سوال راهکارهاي متعددي ارائه مي شود که برخي از آنها عبارتند از :
1. تداوم آموزش مكتبي: بايد دانست كه انقلاب ما در ساية مبارزه مكتبي به پيروزي رسيد و در كل يك انقلاب مكتبي است بر اين اساس بايد متذكر شد كه انسان هيچگاه به حد كمال نهايي نمي‎رسد و همواره در جهت تكامل است و به هر اندازه كه رشد كند احساس مي‎كند كه محتاج‎تر است و از طرفي حركت نكردن و ماندن و سكون، ضعف مي‎آورد، و انسان را مي‎پوساند. بنابراين آموزش‎هاي تئوري، شناخت هر چه بيشتر اسلام و مسائل قرآن و نهج‎البلاغه و احاديث اصول كافي و ... افق ديد او را گسترده‎تر مي‎كند . بنابر اين يك فرد متعهد به انقلاب بايد در وهلة اول خود را مأنوس و متعهد به كلمات نوراني قرآن، نهج‎البلاغه و ساير كتب نوراني نمايد.
2. حفظ روحيه تهاجمي انقلاب: بايد دقت كرد كه هنوز ريشه‎هاي فاسد نظام طاغوت در همة نهادهاي جامعه از بين نرفته است و آثار فرهنگ شاهنشاهي هر چند كم‎رنگ شده است اما هنوز هم وجود دارد و لذا بايد با آن در حال مبارزه دائمي باشيم. از طرف ديگر مستضعفين جهان چشم به انقلاب و نظام ما دوخته‎اند ضمن اينكه امروزه تهاجم فرهنگي و اقتصادي پس از تهاجمات نظامي، كشور و نظام ما را مورد تهديد قرار داده است. وظيفة دلسوزان و علاقه‎مندان اين است كه بدانند كه بايد به استقبال دشمن رفت و وقتي دشمن پشت كرد به تعقيب او پرداخت نه آنكه منتظر بمانيم تا دشمن سر برسد و ما مجبور به دفاع از خود باشيم. امام علي ـ عليه السلام ـ مي‎فرمايند: «فوالـ... ماغزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا»[7] يعني هيچ قومي جنگ را به داخل خانه خودنكشانيد مگر آنكه شكست خورد. هر گونه عقب‎نشيني از مواضع اصولي موجب جري شدن دشمن خواهد شد. در همين ايام؛ همة ما تأكيدات مكرر رهبر عزيزمان مبني بر عدم ترس در مقابل دشمن را شنيده‎ايم . پس اين وظيفة اساسي بايد هميشه نصب العين همة ما باشد كه يك دلسوز واقعي انقلاب بايد مانند امام خميني (ره) و رهبري، جسور و نترس باشد و در مقابل دشمنان روحيه تهاجمي داشته باشد نه تدافعي.
3. تداوم راه و ياد امام خميني (ره): مقام معظم رهبري در اين مورد مي‎فرمايند: «ما نبايد بگذاريم نظام اسلامي از ريشة خود «امام» جدا شود.»[8]
4. پافشاري بر اصول و ارزش‎هاي الهي انقلاب: يك علاقه‎مند به انقلاب بايد حتماً پافشاري منطقي و عقلاني بر سر مواضع و اصول ارزشي انقلاب داشته باشد تا دشمن جرئت اهانت و گستاخي و توطئه را به خود راه ندهد.
5. حفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعميق معارف اسلامي: امروزه وظيفة مهم همة مردم؛ بويژه طلاب و روحانيون تهذيب نفس و حفظ ارتباط معنوي باخداست. رهبر انقلاب مي‎فرمايند: «راه نجات، صلاح و پيروزي بر دشمن خبيث، حفظ ارتباط با خدا، توكل به او، نترسيدن از دشمنان خدا و با همه وجود حمايت و حراست از جمهوري اسلامي است».[9]
6. دشمن‎شناسي و تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگي دفاعي: معظم له در اين مورد تأكيد مي‎كنند: «كشور و ملّت ايران به مناسبت سوابق تاريخي، اقتصادي و سياسي كه در دنيا براي خود تعريف كرده است دشمناني دارد»[10] ايشان در جاي ديگر مي‎فرمايند: «ما آمادگي براي دفاع از انقلاب را هميشه لازم مي‎دانيم، نبايد روزي بر ما بگذرد كه اهميت آمادگي عمومي، مغفول عنه واقع شود».[11]
7. خسته نشدن و جذب دنيا و راحت آن نگرديدن: ايشان مي‎فرمايند: «هدف عمده آمريكا و استكبار اين است كه انقلاب و جمهوري اسلامي و ملت ايران را وادار كند كه اعلان نمايد از حرف خود و حرف امام برگشته است .... امروز اگر مي‎خواهيد ايران عزيز و سربلند بشود .... راهش ايستادگي در مقابل توقعات دشمن است».[12]
8. طرد كامل فرهنگ منحط غربي: رهبري در اين مورد نيز مي‎فرمايند: «فرهنگ غرب، فرهنگ برنامه‎ريزي براي فساد است، فرهنگ دشمني و بغض با ارزش‎ها و درخشندگي‎ها و فضيلت‎هاي انساني است .... جوانان عزيز! دشمن روي شما سرمايه‎گزاري زيادي مي‎كند، حواستان جمع باشد ....».[13]
جمع‎بندي مطالب: با توجه به نكاتي كه اجمالاً ذكر كرديم در يك كلام بايد جواب دهيم كه وظيفة همه ما در قبال انقلاب آنست كه ابتداء بايد آسيب‎ها و آفاتي كه نظام و انقلاب ما را تهديد مي‎كند، دقيقاً بشناسيم. سپس با توجه به راه‎كارهايي كه ذكر كرديم در مقابل اين توطئه‎ها و آفات بايستيم. البته همان طوري كه قبلاً نيز عرض كرديم وظيفة طلاب ارجمند بسيار حساس‎تر است. يك طلبه بايد ضمن عمل به مواردي كه ذكر كرديم؛ غير از آن دشمنان واقعي اين نظام را بشناسد و هميشه خدا و رضايت او و خلق او را در نظر داشته باشد ضمن اينكه گوش به فرمان رهبر خردمند باشد و بدون اجازه و ارادة ايشان دست به اقدامات شخصي در جهت مقابله با توطئه و فسادهاي موجود نزند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. ويژگي‎هاي انقلاب اسلامي در ديدگاه مقام معظم رهبري، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، تهران.
2. رمز تداوم انقلاب در نهج‎البلاغه، محمد محمدي ري شهري، انتشارات ياسر، تهران.
3. عوامل فساد و بدحجابي و شيوه‎هاي مقابله با آن، احمد رزاقي. انتشارات سازمان تبليغات، تهران.

پاورقي ها:

[1] . ويژگي‎هاي انقلاب اسلامي در آيينة مقام معظم رهبري – مؤسسه فرهنگي قدر ولايت – ص 5.
[2] . مدلي بر آسيب‎شناسي انقلاب اسلامي – حسن بنيانيان – آسيب‎شناسي انقلاب اسلامي «مجموعه مقالات» ص 128.
[3] . آسيب‎شناسي انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره) «مجموعه مقالات» علي ذوعلم – دفتر نمايندگي رهبري در دانشگاه شريف، ص 25.
[4] . ده گفتار پيرامون انقلاب اسلامي – دكتر محمدرضا مجيدي – دفتر نشر معارف – چاپ اول – 1382 – تهران – صص 120 – 118.
[5] . همان، ص 122.
[6] . صحيفة امام، ج 10، ص 348.
[7] . نهج البلاغه، خطبة 27.
[8] . حديث ولايت، ج 1، ص 334.
[9] . همان، ج 1، ص 96.
[10] . بيانات ايشان در حرم امام رضا ـ عليه السلام ـ، يكم فروردين 78.
[11] . حديث ولايت، ج 1، صص 157و 156.
[12] . حرم امام (ره) – 14 / 3/ 1375.
[13] . همان، ج 3، ص 61 – 64.