اسلام ناب در اندیشه حضرت امام (ره)
34 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب سعی بر آن شده با اهتما از فرمایشات حضرت امام (ره) به صورت تحلیلی مباحث پی گرفته شده است که در صورت بازبینی نهایی به مرحله چاپ و انتشار خواهد رسید .