فرهاد عابدی سقین سرا ◂ بازدید از پروژه توسعه مسجد ملک زاد
این دیدار به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سالارشهیدان علیه السلام و عرض خسته نباشید به اهالی متدین و پرتلاش ملک زاد بههمراه تنی چند از مسئولین منطقه ا